Linh kiện

Thiết Bị Tự Động Hóa

PLC

HMI

Sửa Chữa CNC

Software/tài liệu

thông tin liên hệ
Mr Vĩnh
Hotline - 0977 966 499 (Zalo)

Linh kiện điện tử

74LS245
74LS245
HD74LS01P, 74LS01 IC số DIP-14
HD74LS01P, 74LS01 IC số DIP-14
HD74LS00P, 74LS00 IC số DIP-14
HD74LS00P, 74LS00 IC số DIP-14
74HC132D, 74HC132 SOP 14
74HC132D, 74HC132 SOP 14
74AHC14PW, SN74AHC14PW, HA14 TSSOP14
74AHC14PW, SN74AHC14PW, HA14 TSSOP14
74HC02D, 74HC02 SOP-14
74HC02D, 74HC02 SOP-14
74HC04, 74HC04N Dip 14
74HC04, 74HC04N Dip 14
74HC138D, 74HC138 SOP-16
74HC138D, 74HC138 SOP-16
74LS244
74LS244
HD74LS02P, 74LS02 IC số DIP-14
HD74LS02P, 74LS02 IC số DIP-14
74HC14, 74HC14N Dip 14
74HC14, 74HC14N Dip 14
74HC138, 74HC138N Dip 16
74HC138, 74HC138N Dip 16
74HC08, 74HC08N Dip 14
74HC08, 74HC08N Dip 14
74HC00, 74HC00D, SN74HC00DR SOP14
74HC00, 74HC00D, SN74HC00DR SOP14
74HC00, 74HC00N,SN74HC00N DIP14
74HC00, 74HC00N,SN74HC00N DIP14